REKLAMÁCIA, VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU

Reklamácia:

Výrobok je možné reklamovať ak nezodpovedá popisu, je na ňom vada alebo vada vznikne v záručnej dobe do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

V prípade otázok k reklamácii tovaru, nás prosím kontaktujte e-mailom ennyjewelrysk@gmail.com, alebo telefonicky na čísle +421 903 873 416.

Za vadu sa považuje poškodenie, ktoré vzniklo bežným používaním na daný účel, bez značného opotrebenia a bez známok nadmerného zaťažovaniam materiálu tlakom alebo ťahom.

Záruka sa nevzťahuje na  mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, ktoré vzniklo nevhodným používaním (napríklad šport, spánok, náročnejšia manuálna činnosť), nešetrným záobchádzaním, zanedbaním starostlivosti o tovar. Za vadu sa nepovažuje ani zaoxidovanie šperkov (zatmavnutie, zažltnutie, fľaky). V prípade šperkov zo striebra Ag 925/1000 a Ag 999/1000 je oxidácia prirodzený proces, ktorý je možné vždy odstrániť – vyčistiť šperk do pôvodného stavu. Pre viac informácií o vhodnom používaní šperkov, o ich údržbe a čistení odporúčam prečítať si článok “Starostlivosť a údržba šperkov”, ktoré nájdete na stránke.

Postup pri uplatnení Reklamácie:

Kupujúci je povinný vypísať reklamačný formulár, ktorý nájdete tu.

V reklamačnom formulári uveďte svoje meno a priezvisko, adresu, tel. číslo, číslo objednávky, dátum prebratia tovaru a popis reklamovanej vady tovaru.

Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať kópiu faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list, ktorú obdržal s objednaným tovarom.

Reklamovaný šperk doporučujeme vložiť do plastovej obálky, ktorú si môžete zakúpiť na pošte a odoslať poisteným listom (nie na dobierku).

Do obálky vložte:

  • šperk podľa možnosti v pôvodnom balení
  • vyplnený reklamačný formulár
  • kópiu faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

– odovzdaním opraveného tovaru,

– výmenou tovaru,

– vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

– odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru,

– vrátením kúpnej ceny tovaru.

Predávajúci informuje o vybavení reklamácie kupujúceho písomne na adresu kupujúceho.

Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Odstúpenie od vybavenej objednávky (vrátenie tovaru):

Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa Obchodných podmienok platných pre predajnú stránku ennyjewelry.sk, je povinný kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí. Vzor formuláru – Odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Tovar objednaný, upravovaný na zákazku (ako sú hlavne obrúčky, zásnubné prstene, prstene s kameňmi, retiazky a náramky inej veľkosti aké máme aktuálne na sklade, gravírovanie do šperkov) je tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek zákazníka a nevzťahuje sa naň možnosť odstúpenia od zmluvy a jeho vrátenia predávajúcemu v zákonnej lehote 14-tich dní.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania z tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar je potrebné vrátiť vrátane prípadných darčekov. Náklady na odoslanie tovaru Predávajúcemu hradí Kupujúci. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte späť ak je to možné v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený, vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list (ak bol súčasťou), návod na použitie atď.). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie zásielky.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. (Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame, t. j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou)

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu najneskôr do 14 dní od prevzatia zásielky. 

V prípade nesplnenia niektorej z podmienok uvedených v časti 7.  týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

Výmena tovaru:

Ak zistíte, že tovar pre Vás nie je vhodný a radšej by ste chceli niečo iné z aktuálnej ponuky rieši sa to rovnako odstúpením od zmluvy a vrátením tovaru. Pre náhradný tovar je potrebné vytvoriť novú objednávku.